Articole despre amenajări peisagere celebre

Parcul High Linereconversie industrială și recuperare urbană


Autor: Peisagist  Gabriela Chiorcea
       Se vorbeşte în ultimii ani despre beneficiul psihologic de a aduce natura în oraş, (Catharine Ward Thompson, 1998);  Şi se constată că, dacă natura nu se găseşte în spaţiul urban, atunci vor apărea costuri substanţiale, pe termen lung, în sănătatea locuitorilor acelor oraşe (Catharine Ward Thompson, 2002). Modul de utilizare socială a spaţiului, în funcţie de nevoia de “natural”, este unul dintre factorii care ridică provocări interesante în ceea ce privesc termenii planificării spaţiului deschis şi în acela al calitatăţii vieţii. John Ormsbee Simonds scria despre cum ar trebui să gândim în momentul în care dorim amenajarea unui spațiu. El spune: “Trăsăturile negative ale unor asemenea zone sunt cele pe care noi trebuie să încercăm să le eliminăm prin proiectare şi trebuie să ne străduim să reținem și să accentuăm trasăturile pozitive“; aceste observații fiind valabile și în proiectarea sau amenajarea parcurilor. (John Ormsbee Simonds, 1967).
        Helen Woolley spune în cartea sa “Urban open spaces“ că spațiile deschise sunt importante în mediul urban, iar aceste spații trebuie amenajate, transformate, sau îmbunătățite, pentru ca utilizatorii să poată găsi în ele un loc de relaxare, întâlnire sau interacțiune cu ceilalti utilizatori (Helen Woolley, 2003).
       Tipurile de spații care sunt necesare într-un oraș: spații pentru întilniri; spații pentru  ocazii  ceremoniale; spații pentru petrecerea timpului liber, trebuie să se gasească în jurul clădirilor și să găzduiască teatre, cafenele, restaurante și, nu în ultimul rând, spații cu vegetație, pentru a asigura un confort și o ambianță plăcută în aceste locuri.

High Line, o scurtă istorie a locului
       High Line reprezintă o zonă situată în partea de vest al cartierului Manhattan, din orașul New York, SUA. Spațiul respectiv se desfășoară paralel cu docurile portuare și cu Râul Hudson.
       Până de curând, pe acest sit, exista o cale ferată, care a fost realizată în anii 1930, ca parte dintr-un proiect public – privat de îmbunătățire și extindere a infrastructurii din zonă, denumit  Îmbunătățirea zonei de Vest.
      Respectiva linie de cale ferată, cu o lungime de peste 1.200 de metri, este așezată pe o structură din oțel, amplasată la înălțimea de aproximativ 30 de metri. S-a hotărât amplasarea șinei de tren la înălțime, deoarece, până atunci, aceasta traversa străzile Manhattan-ului, cel mai mare cartier industrial din aceea vreme, unde, datorită celor care se deplasau pe cai şi denumiți West Side Cowboys, accidentele de tren erau dese, zona căpătându-și renumele de Calea morții. Această cale ferată era uzitată doar de trenurile cu mărfuri, care erau încărcate în portul de pe Râul Hudson.

 
                            Tren pe străzile Manhattan-ului.      Tren pe High Line, în anii 1930.

       La începutul anilor ’50, odată cu dezvoltarea industriei de automobile, traficul trenurilor cu marfă a început să scadă, fiind înlocuit, treptat, de cel al camioanelor. Ultimul tren cu marfă, care a trecut pe High Line, a fost în anul 1980. De atunci acest traseu de cale ferată a intrat pe „linie moartă”, începănd să se degradeze, odată cu trecerea anilor.
 Imagini, înainte de intervenție, cu degradarea traseului High Line.

Parcul High Line
       Prin proiectarea și amenajarea acestui parc, s-a urmărit reconversia unui sit industrial și redarea, acestei suprafețe, spațiului urban.
     Proiectarea și amenajarea Parcului a fost realizată de către arhitectul peisagist James Corner, împreună cu firma sa şi, în colaborare, cu firma Diller Scofidio - Renfo și Piet Oudolf.
      Parcul High Line a fost împărțit, prin proiectare, în trei secțiuni care s-au dorit a fi amenajate în tot atâtea etape. În aprilie 2006 au început lucrările la prima secțiune a parcului, terminată în 2009, continuând apoi, din anul 2009, cu amenajarea celei de-a doua secțiuni, terminată în anul 2011, iar cea de-a treia secțiune urmează să fie amenajată. 
Planșă de prezentare pentru amenajarea Parcului High Line.

           
       Imagine aeriană a Parcului.    Harta cu cele 3 secțiuni.

        Elementul emblematic al Parcului High Line este reprezentat prin șine de cale ferată, care se regăsesc în elementele construite sau în design-ul mobilierului din parc, pentru că, în acest mod, s-a dorit păstrarea legăturii cu trecutul.
    De aceea, peisagiştii, folosind în mod intelligent suportul reprezentat de materialele existente déjà în peisaj şi care nu puteau fi înlăturate decât cu costuri uriaşe dar, şi din dorinţa de a sugera legătura cu trecutul, au păstrat părți din vechile șine, care au fost încorporate, în mod armonios, în actuala amenajare, în zonă cu vegetație. Tot pentru a aminti de vechiul traseu de cale ferată, design-ul pavajului a fost realizat sub forma unor șine din zona de macaz, care permit, în mod intenţionat şi bine gândit, „invazia formelor vegetale” în spațiile dintre elementele pavajului; arhitecții peisagiști dorind să realizeze  astfel, un liant între trecut și prezent, cu ajutorul plantelor.
 
Imagini cu legătura dintre trecut și present, cu ajutorul naturi.

       Vegetația propusă a fost aleasă în funcție de rezistența și adaptarea la spațiul urban şi este alcătuită, în mare parte, din plante din flora spontană (sălbatică), plante erbacee și arboricole, de talie mică și medie. Ideea de a folosi plante din flora spontană a fost inspirită de peisajul existent înainte de intervenția omului. În ultimii zeci de ani, în care acest spațiu, care fusese abandonat, s-a dezvoltat în voie acest tip de plante.
  
Imagini cu vegetația din Parcul High Line.

       Design-ul dispozitivelor de ședere, băncile, a fost inspirit tot de șinele de cale ferată. Acestea fiind realizate și amplasate, în așa fel, încât să sugereze legătura cu pavajul și implicit cu vegetația din parc.


Imagini cu dispozitivele de ședere (băncile).

       Datorită amplasării parcului, la aproximativ 30 de metri înălțime, vizitatorii pot avea parte de un pic de liniște și mai puțină poluare, dar și de priveliști și perspective spre unele clădiri impozante, sau bulevarde ale Manhattan-ului, precum și de deschideri spectaculoase spre Râul Hudston.
 
        Zonă de belvedere către          Perspectivă către Râul Hiudston.
unul dintre bulevarde.                                                         

      Întreaga compoziție a Parcului High Line se vrea o îngemănare între trecut, prin folosirea vechilor șine de cale ferată, și prezent, prin design-ul pavajului și al băncilor, prin intermediul vegetației, care uneşte cele două component, realizând un peisaj inedit în spațiul urban.
    Prin reconversia acestei zone industriale, s-a creeat un spațiu aproape unic, reprezentând un succes în amenajările peisagere urbane ale ultimilor ani, un spaţiu care reușeşte să facă dintr-o zonă părăsită, una de o maximă atractivitate, pentru locuitori și turiști, deopotrivă. Datorită acestei amenajări peisagere, Manhattan-ului i s-a mai adăugat încă un spațiu verde, atât de necesar.
     În concluzie, prin proiectarea urbană, pe lăngă spațiile verzi care se creează, se îmbunătățeşte şi siguranța și confortul comunităţii respective. Tot în acest sens, în ultimii zece – douazeci de ani, edilii marilor oraşe s-au gândit, inclusiv la o reducere semnificativă a infracționalității, prin modul de proiectare a spațiului urban, deoarece s-a constatat faptul ca şi comportamentul uman poate fi influențat de mediul în care traiește. Aşadar, printr-o abordare inteligentă în amenajările peisagere, se încearcă armonizarea spațiului urban cu cel natural, prin vegetație, în avantajul utilizatorilor de orice fel.


Bibliografie:
    Parcurile istorice Americane şi nevoile lor contemporane, autor: Catharine Ward Thompson, 1998.
    Spaţiul deschis urban în secolul 21: Peisajul şi planificarea urbană, autor: Catharine Ward Thompson, Editat de Colugiul de Artă din Edinburgh, Universitatea Heriot-Watt, UK, 2002.
  Urban open spacesautor: Helen Woolley, apărută la Editura „Spon Press”, Londra, în 2003.
  Arhitectura Peisajuluiautor: John Ormsbee Simonds, apărută la Editura „Tehnica”, București, în 1967.

Sursa imaginilor:
Parcul La Villette, din orașul Paris, Franța

Autor: Gabriela  Chiorcea,  peisagist

          Încă din anii 1990 politicile europene care prevedeau dezvoltarea urbană durabilă au dat mai multă importanță spațiilor verzi din cadrul orașelor. Totul a pornit de la constatarea tristă că, în ultimii 20 de ani orașele europene au pierdut tot mai mult spațiu verde în favoarea construcțiilor, fapt datorat unui anumit tip al „dezvoltarii” urbane. Acest tip de dezvoltare a dus la degradarea treptată a vieții locuitorilor orașelor. Concluzia a fost una singură și anume aceea că, dacă dezvoltarea economică a unui oraș ar merge în paralel cu dezvoltarea ecologică, atunci s-ar constata o creștere durabilă a calității vieții urbane (Carta Verde privind Coeziunea Teritorială, 2008).
          În funcție de interacțiunea pe care locuitorii o au cu mediul în care trăiesc, orașele lumii conţin spaţii publice diferite. De aceea, există spații urbane care sunt frecventate mai mult decât altele. Acest fapt se poate datora design-ului amenajării, identităţii şi caracterului acelui spațiu, sau poate depinde de cultura dominantă a zonei în care este amplasat acel spațiu urban și, nu în ultimul rând, de apropierea, sau depărtarea, față de locuințele celor care le frecventează (Kirsten Fredrickson, 1999).
          În cadrul peisajului urban, zonele verzi reprezintă un beneficiu fizic, dar și unul psihologic de care locuitorii orașului se pot bucura, de aceea, aceste zone reprezintă un atu în dezvoltarea economică și culturală a zonei. Din punct de vedere social, modul de utilizare a spațiului, în cazul în care vorbim despre parcuri, reprezintă unul dintre elementele legate de planificarea spațiilor verzi din interiorul, sau exteriorul unui oraș. Şi se constată tot mai mult că unul dintre rolurile esenţiale, pe care le joacă parcurile în spațiul urban este acela de exprimare a diversității personale și culturale în cadrul unei comunităţi. Valorile sociale și culturale ale acestor spații includ și atitudinea față de natură, dar și dorința de interacțiune cu aceasta (Catharine Ward Thompson, 2002).
          Parcurile sau spațiile vezi, de orice tip, ale unui oraș au devenit o mare necesitate în cadrul urban. Şi asta pentru că ele reprezintă „gurile” de oxigen ale orașului, datorită vegetației existente pe suprafeţe relativ mari, în funcție de mărimea parcului, dar sunt, în același timp, și spații de relaxare, agrement și petrecere a timpului liber de către locuitorii orașului respectiv.
       Parcul La Villette este situat în cartierul Pont de Flandre, în partea din nord - est-ul extrem al orașului Paris. Situat, așadar, la marginea orașului, el este unul dintre cele mai mari parcuri ale acestuia și reprezintă astăzi un imens spațiu de joacă (fig. 1). El a fost amenajat în locul, în care se aflau, până nu demult, fostele abatoare și piața de carne a Parisului. Abatoarele au fost construite în anul 1867, în timul domniei lui Napoleon al III-lea, erau cele mai mari din oraș și au fost amplasate în acest spaţiu, până în anul 1974, când au fost mutate (Wikipedia, 2011).

        Odată cu noua strategie de reorganizare urbană a Parisului, din ultimii zeci de ani ai secolului al-XX-lea, s-a dorit reabilitarea terenurilor industriale dezafectate și s-a organizat un concurs de amenajare a unui parc, concurs câștigat de către arhitectul Bernard Tschumi, în anul 1982 (www.tschumi.com).
        Parcul proiectat de Tcshumi ocupă o suprafață de 738.339.mp, iar amenajarea acestuia s-a întins pe o perioadă de aproximativ 4 ani (1983 – 1987) Amenajarea parcului nu a încetat totuşi în anul 1987 pentru că, la o privire mai atentă. Vom observa că și astăzi continuă să se adauge, elementelor iniţiale, noi elemente; un exemplu edificator pentru aceasta fiind instalarea, în anul 2002, a unui pod plutitor.  Acest parc este accesat în fiecare an de peste 8 milioane de vizitatori, rezidenți, sau turiști, care participă la o serie întreagă de activități culturale organizare în acest spațiu (www.tschumi.com). 
         La Villette (fig. 2) găzduiește 12 grădini tematice; 31 de Follies (nebunii); poduri și pasarele pietonale, care fac legătura, atât între nordul și sudul, cât și între estul și vestul parcului. Tot în incinta parcului sunt amplasate: Muzeul de Stiință și Industrie, Conservatorul Național de Muzică și Dans, un Cinematograf, o Sală de Muzică și Hala cea mare. Stilul adoptat la amenajarea acestui parc este inspirat de Modernismul post Deconstructivist din arhitectură. Bernard Tschumi a intenţionat și a și realizat un spațiu pentru activități și interacțiune pentru uzul vizitatorilor și mai puțin un spațiu tradițional pentru relaxare (Wikipedia, 2011).

       Design-ul amenajării peisagere a întregului parc este organizat printr-o serie de Puncte (Follies), Linii (canalele, aleile și podurile) și Suprafețe (grădinile și peluzele).
          Punctele sunt reprezentate de niște structuri abstracte de culoare roșie, numite Follie, reprezentând un simbol pentru La Villette. O mare parte dintre aceste structuri au formă de cub, având dimensiunile de 10m x 10m x10m, și găzduiesc diverse evenimente și activități care au loc pe parcursul aproape întregului an (fig.3 și 4). Datorită distribuției lor geometrice (sunt așezate la 120m distantă una față de cealaltă) aceste Folie creează o rețea de Puncte, care dă unitate acestui spațiu, creând totodată și accente (www. timnickersonla.com).
     
         Liniile sunt reprezentate de către: canalele, pasarela și aleile din parc. Canalele, în număr de două, existau, deja, din perioada de dinaintea amenajării parcului, și ele au fost integrate, în cel mai inteligent mod, în structura nou creeată. Cele două canale : Sf. Denis și L'Ourcq (fig. 5 și 6), așezate aproape perpendicular, unul, față de celălalt (canalul L'Ourcq taie parcul în două), fiind navigabile, erau folosite anterior pentru transportul de marfuri, iar acum ele servesc pentru agrement. 

        Liniile reprezentate de axe importante precum: aleea care face legătura între Sudul și Nordul parcului, fiind o axă importantă, dar și între cele două guri de metrou, Porte de Pantin și  La Villette, aceasta, din urmă, având și o copertină ondulată (fig.7). Pasarela pietonală ce merge paralel cu cheiul Canalului L'Ourcq (fig. 8) și cele două alei drepte, Aleile du Belvedere și du Zenith care taie Parcul La Villette de la Sud-Vest la Nord-Est, având drept capăt de perspectivă Sala de concerte, folosită în special pentru concerte rock. Le Zenith și, de la Est, la Vest, zona de intersecție a celor două canale, sub formă de cruce, leagă diferite zone ale Parcului (fig. 8).


     Suprafețele cele mai întinse sunt reprezentate în La Villette de către peluze. Acestea găzduiesc o serie de manifestări artistice, concerte sau cinematograf în aer liber și sunt accesate de public pentru picnic, joacă, sau odihnă (fig. 9 și 10). 

      Zona de peluză, aflată vis-a-vis de Sferă, în partea dinspre Sud a malului Canalului L'Ourcq, găzduiește o lucrare de artă, reprezentând componente ale unei biciclete, bicicleta este inventată de un francez, fiind, de aceea, unul dintre simbolurile Franței. Această  intervenție a fost realizată în anul 1990. Privind componentele bicicletei care ies ici - colo din pământ, se creează senzația unei biciclete răsturnate. Datorită mărimii sale gigantice, această lucrare de artă îți dă senzația că te afli în Țara lui Liliput și te îndeamnă la joacă (fig. 11 și 12).

Grădinile Tematice din La Villette
       Un alt element important, care face parte din ansamblul Parcului, este reprezentat de Grădinile Tematice. Acestea sunt în număr de 12 și sunt concentrate, cu precădere, în zona centrală a Parcului, reprezentând una dintre atracțiile zonei și fiind legate între ele printr-un sinuos traseu de promenadă (www.villette.com).
         Grădina Temerile copilăriei, este un spațiu care reînvie amintirile copilăriei, realizat cu ajutorul unei mini păduri de Molid și Mesteacăn, care te îndeamnă la visare (fig. 13 și 14). Această stare îți este indusă și cu ajutorul unor dispozitive, așezate de-a lungul aleilor, care scot diverse sunete în momentrul în care vizitatorul trece prin dreptul lor (www.villette.com).


      Grădina Dragon, este un spațiu dominat de o construcție gigant, de 80m lungime, realizată din lemn și metal și înfăţișează un dragon (de unde și numele grădinii), a cărui limbă transformată întrun mare tobogan (fig. 15 și 16 ) reprezintă o atracție deosebită pentru copiii de toate vârstele. Este un spațiu care îndeamnă la mișcare (www.villette.com).   

          Grădina Dunelor și a Vânturiloreste, în totalitate, realizată din culuare vălurite, care te duc cu gândul la dunele de nisip ale deșertului (fig. 17 și 18). Împreună cu turbinele care sunt puse în mișcare cu ajutorul unor moriști de vânt, aceste spaţii vălurite realizează un loc de joacă dinamic și este accesat, în special, de copiii mai mari. (www.villette.com).

          Grădina Insulă, este o grădină, în mijocul căreia, se află o lespede din granit peste care se prelinge un strat foarte subțire de apă, care acoperă întreaga lespede și, datorită acestui fapt, se creează un efect de oglindă care face ca, pe suprafața ei, să se reflecte cerul și vegetația din jur (fig. 19 și 20). Impresia este de-a dreptul spectaculoasă. Pavajul din restul grădinii este realizat din bucăți de marmură albă și neagră, iar vegetația dominantă este compusă din stejari și pini (www.villette.com).

        Grădina Spalier, este realizată pe opt terase. Pe aceste terase este plantată viță de vie, care, condusă pe spaliere, făurește o boltă și realizează, în acest mod, un grandios spațiu umbrit (fig. 21 și 22). Tot aici sunt amenajate, la baza fiecărei trepte, 90 de mici fântâni care susură la baza viței de vie și se varsă în canale înguste. Din loc în loc sunt așezate ghivece cu plante de sezon, care dau o notă veselă întregii grădini (www.villette.com).


      Grădina Echilibrului,  se constitue întrun spațiu în care sunt plasate elemente de mobilier care provoacă vizitatorul la păstrarea echilibrului (fig. 23 și 24). Tot aici găsim și umbrare, sub forma unor zmeie mari, care au o structură metalică și sunt amplasate în mijlocul vegetației (www.villette.com).
  
          Grădina Umbrelor, reprezintă o zonă cu o vegetăție bogată care, împreună cu pavajul și mobilierul, creează un joc al umbrelor (fig. 25 și 26). Acest joc este proiectat astfel încât, datorită manierei ingenioase de amplasare a luminilor, să poată fi perceput, nu doar pe timpul zilei, ci și pe timpul nopții, în egală măsură, ca fiind un loc al umbrelor (www.villette.com).
                 

      Grădina Oglinzilor, este un spațiu în care sunt amplasate 28 de oglinzi prinse de blocuri de granit sub formă de monoliți și amplasate printre vegetația grădinii (fig. 27 și 28). Aceste oglinzi creează și amplifică senzația de adâncime, stimulând imaginația vizitatorului, datorită reflectării imaginilor vegetației, sau a altor oglinzi, din același perimetru, aflate în apropiere (www.villette.com).

          Grădina de Bambuseste o zonă situată cu 6 m mai jos decât restul parcului și, datorită acestui fapt, zgomotul din jur și puterea vântului sunt estompate, realizându-se astfel, un spațiu liniștit, de meditație. Vegetația existentă în aceast spațiu este formată, așa cum o arată și numele grădinii, aproape exclusiv, din bambus (fig. 29 și 30) și, datorită acestui fapt, ea se menţine verde pe tot parcursul anului, ceea ce-i sporește atractivitatea (www.villette.com).

       Grădina Deseneste un spațiu amenajat între anii 2003-2006. Această grădină este o mare lucrare de artă și se dorește a fi un omagiu adus celor care au luptat, și luptă, împotriva flagelului SIDA (fig. 31 și 32). Această lucrare are o suprafaţă de 1001 mp de pavaj și este compusă din 16.000. de plăci de ceramică, acoperite cu aproximativ 10.000. de desene care îmbină, în modul cel mai fericit, mesajul artistic, cu cel pentru sănătate (www.villette.com).

      Grădina Acrobației, este un spațiu care pune la încercare abilitățile acrobatice și sportive ale celor care accesează această zonă a parcului (fig. 33 și 34). Stimularea abilităților acrobatice, și de mișcare, este realizată cu ajutorul frânghiilor pentru alpinism și a aparatelor pentru sport, care fac din acest spațiu, unul dinamic (www.villette.com).
                     

       Grădina Pasagerăeste o zonă a parcului cultivată, după tehnologii ecologice, cu tipuri de vegetație spontană aparţinând întregului glob terestru (fig. 35 și 36). De aceea, această grădină are o bogăție și o multitudine de ecosisteme care compun, printre altele, un crâng de arțari, un iaz, etc. și are multiple funcţiuni, pentru că ea servește, nu numai pentru recreere, ci și ca materie de studiu pentru școlarii și/sau locuitorii zonei. Aceste plante sunt, deci,  cultivate în dublu scop: educațional și estetic, descoperind, atât utilitatea, cât și frumusețea florei spontane a planiglobului (www.villette.com).

       Partea de Nord și cea de sud ale Parcului La Villette sunt dominate de construcții care adăpostesc o serie de instituții publice importante, precum:
      Muzeul de Științe și Industrie, este cel mai mare muzeu al Europei în acest domeniu (fig. 37). Acesta are aproximativ 5 milioane de vizitatori pe an și are drept scop promovarea celor mai noi descoperiri în domeniul știinţei și tehnicii. La Geode, situată în imediata apropiere a muzeului, este o construcție sferică, îmbrăcată în sute de mii de plăcuțe triunghiulare din oțel inoxidabil și care adăpostește un cinematograf (fig. 38). Forma sa sferică nu este întâmplătoare, aici putându-se realiza proiecții la 3600. Cele două construcții sunt amplasate în partea de nord a parcului (Wikipedia, 2011).
 

          În partea de sud a Parcului La Villette sunt amplasate: Conservatorul Național de Muzică și Dans, considerat una dintre cele mai mari școli de artă ale Europei (fig. 39), Orașul Muzicii (fig. 40)  care adăpostește Muzeul de Muzică, o Sală de concerte și o Bibliotecă multimedia. Întregul ansamblu se întinde pe o suprafață de 23.000.mp (Wikipedia, 2011).

         Mergând spre centrul Parcului, descoperim Hala Mare, aceasta reprezentând cea mai veche construcție din La Villette. Ea a fost ridicată odată cu vechile abatoare, în anul 1867, și avea menirea de a adăposti animalele care urmau să fie sacrificate (fig. 41 și 42).
  În zilele noastre, Hala Mare adăpostește: concerte, expoziții, librării și producții de teatru. În piața din fața Halei Mari este amplasată Fântâna cu Lei, amenajată în anul 1911 (Wikipedia, 2011).

         La Villette s-a vrut un parc a secolului al XXI-lea, bazat pe 3 elemente de organizare a spațiului: puncte, linii și suprafețe, devenind repede cunoscut ca un parc neconvențional,  bazat pe stilul cultural.
 Cu toate că, în decursul timpului, Parcul La Villette a avut parte și de critici, el reprezintă un exemplu concludent pentru studiul în Amenajarea Peisageră, deoarece conține toate elementele de care este nevoie pentru un astfel de demers.
       Parcul La Villette reprezintă, în primul rând, un imens spațiu ludic pentru vizitatorii de orice vârstă. Mobilierul, operele de artă, pavajul, dar și parte din amenajarea peisageră te îndeamnă permanent la joc și mișcare. Totodată este și un loc care găzduiește o concentrare de spații de cultură și recreere (Muzeul de Științe și Industrie, Conservatorul Național de Muzică, Săli de Concerte și un Cinematograf).
 Acest Parc reușește să îmbine, într-un mod fericit, cultura și sportul (reprezentat de grădinile tematice și zonele cu peluze), dând energie și viață spațiului. Mai putem constata că diferențele de nivel care există în anumite zone ale Parcului au fost rezolvate fericit, fiind integrate în design-ul amenajării (o parte dintre Grădinile Tematice și o parte din zona de lângă Muzeul de Științe și Industrie).
       Bernard Tschumi a colaborat la amenajarea Parcului La Villette cu o serie de artiști care și-au lăsat amprenta în diferite zone ale parcului; este vorba, în speţă, de zona cu bicicleta răsturnată care constitue doar  o parte dintre Grădinile Tematice.
       Spre deosebire de alte parcuri ale Parisului, acesta este un parc deschis care nu are garduri sau porți şi care, prin urmare, poate fi accesat şi ziua și noaptea întrucât aici se desfășoară o serie de manifestări culturale, atât pe parcursul zilei cât și al nopții.Bibliografie:
- Designul în spaţiile deschise urbane: Aducând o bucată de peisaj în oraş, autor: Han Lorzing, 2000.
- Creând viață în spațiul urban, autor: Kirsten Fredrickson, editat de Institutul Politehnic de Stat Virginia, 1999.
- Spaţiul deschis urban în secolul 21: Peisajul şi planificarea urbană, autor: Catharine - Ward Thompson, editat de Colugiul de Artă din Edinburgh, Universitatea Heriot-Watt, UK, 2002.

Sursa imaginilor:


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu